Політика конфіденційності інформації та персональних даних користувача

Положення Політики конфіденційності інформації та персональних даних (далі "Політика конфіденційності") стосуються інформації будь-якого типу, яку Сайт ТОВ “АС-СТЕП” за адресою https://ac-step.com має змогу отримати про користувача під час використання ним програм, товарів і продуктів, представлених у магазині.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Політика конфіденційності оперує такими визначеннями:

1.1.1. «Адміністрація Сайту» (далі Адміністрація). Співробітники, які контролюють і керують ресурсами Сайту. А саме: представляють інтереси і діють від імені Сайту, обробляють, і організовують процес обробки персональних даних, які були надані Користувачем, а також визначають цілі подібної обробки, склад і тип даних, що підлягають обробці.

1.1.2. "Персональні дані". Інформація будь-якого типу, та її частина, що має пряме або непряме ставлення до певного, або такому, який визначається, особі.

1.1.3. «Обробка персональних даних». Всі види дій з персональними даними користувача, і сукупність таких дій (також потребують використання автоматизованих приладів). До переліку таких дій відносяться: систематизація, збір, накопичення, зберігання, а також уточнення (оновлення, і, в разі необхідності, зміна), використання, вилучення, передача, блокування, видалення, або повне знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних». Вимога, обов'язкове до дотримання представниками Адміністрації Сайту, а також іншими особами, які отримали доступ до персональних даних користувача. Також ця вимога не допускати поширення таких даних без попереднього отримання згоди користувача (суб'єкт персональних даних) або без інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач». Особа, яка отримала доступ до веб-сайту Сайту через Інтернет і використовує ресурси і можливості Сайту.

1.1.6. «Cookies». Невеликий обсяг інформації (даних), відправляє і зберігає на комп'ютері користувача мережевий сервер. Веб-браузер або веб-клієнт кожного разу пересилає її веб-сервера через HTTP-запит, коли намагається відкрити сторінку сайту.

1.1.7. «IP-адреса». Мережевий унікальну адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої на принципах IP-протоколу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використовуючи в своїх цілях сайт цього Сайту, Користувач визнає свою повну згоду до положень Політики конфіденційності, і з умовами обробки персональної інформації (даних).

2.2. Якщо Користувач не згоден з усіма, або з окремими умовами, викладеними в Політиці конфіденційності, він повинен припинити користуватися послугами Сайту.

2.3. Положення Політики конфіденційності застосовуються виключно в цьому Сайті. Адміністрація не контролює і не несе відповідальності за інформацію і послуги третіх осіб, на які Користувач має можливість зайти через відповідні інтернет-посилання, представлені на сторінках даного Сайту.

2.4. Адміністрація не проводить перевірку на достовірність персональних даних, наданих Користувачем.

3. ПРО ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Положення Політики конфіденційності визначають зобов'язання Адміністрації Сайту, що стосуються нерозголошення і конфіденційності особистих даних, наданих Користувачем. таку інформацію (дані) Адміністрація може вимагати від користувача для оформлення реєстрації на сайті Сайту або для оформлення замовлення на покупку Товару, який представлений в Сайті.

3.2. Персональна інформація користувача, яка може використовуватися і оброблятися в Відповідно до положень цієї Політики конфіденційності, має вноситися Користувачем в реєстраційну форму на сайті Сайту. Перелік персональних даних, повинні вноситися в такій формі:

3.2.1. Прізвище Iм'я По батькові;

3.2.2. Контактний телефон;

3.2.3. Електронна адреса;

3.2.4. Адреса, за якою доставляється Товар, придбаний в Сайті Користувачем;

3.3. Адміністрація Сайту проводить всіх можливих заходів з метою збереження наступної конфіденційної інформації користувачів:
IP-адреса
Cookies
Відомості про браузері
Час доступу до сайту Сайту.

3.3.1. Відмова від функції збереження cookies може привести до обмеження доступу до окремих розділів Сайту, наприклад потребують авторизації.

3.3.2. Сайт збирає статистику по IP-адрес користувачів і відвідувачів. зібрані дані можуть знадобитися представникам Адміністрації для виявлення і усунення можливих технічних помилок, а також для контролю за дотриманням законності фінансових платежів, що проводяться з допомогою ресурсів Сайту.

3.4. Будь-які дані, що не були окремо обумовлені раніше (історія покупок, відомості про операційній системі користувача і т.п.), повинні бути надійно захищені. Крім того, вони не підлягають поширенню за винятком умов, зазначених в пунктах 5.2 та 5.3 положень цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональна інформація (дані), надані Користувачем, представники Адміністрації Сайту можуть використовувати:

4.1.1. Для точної ідентифікації користувача, який придбав товар на сайті Сайту;

4.1.2. Забезпечення доступу користувача до ресурсів цього Сайту;

4.1.3. Встановлення і підтримання з користувачем зворотного зв'язку. Це стосується: напрямок інформаційних повідомлень, запитів про використання ресурсів Сайту, запитів про надання послуг, а також обробки інших запитів користувача.

4.1.4. Визначення місця розташування користувача з метою поліпшення безпеки при використанні ресурсів і можливостей Сайту; для запобігання і захисту від випадків шахрайства.

4.1.5. Підтвердження повноти і достовірності даних, які надає Користувач.

4.1.6. Створення облікового запису (акаунту), необхідного для оформлення замовлень і здійснення покупок. Тільки за умови згоди на це з боку користувача.

4.1.7. Надання користувачу інформації про стан оформленого їм замовлення.

4.1.8. Обробки і прийому платежів, підтвердження податкових пільг, податків, а також для оскарження платежів (якщо потрібно).

4.1.9. Надання користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту даного Сайту.

4.1.10. Надання користувачу (з його згоди), інформації про оновлення товарів, про спеціальні пропозиціях, ціни, а також для розсилки новин та інших матеріалів від імені Сайту, або від імені партнерів даного Сайту.

4.1.11. Проведення рекламних акцій та іншої рекламної діяльності (за згодою користувача).

4.1.12. Надання доступу користувачеві до сайтів і сервісів партнерів даного Сайту

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних (даних), наданих Користувачем, проводиться без обмеження термінів будь-якими законними методами (якщо потрібно, із застосуванням автоматизованих засобів збору даних або без цього).

5.2. Користувач дає згоду на те, що представники Адміністрації Сайту залишає за собою право передавати персональні дані третім особам. Це стосується: кур'єрських служб, організацій поштового зв'язку та ін. Ці дані можуть передаватися третім особам тільки з метою виконання замовлення, оформленого Користувачем в Сайті (в тому числі для доставки Товару).

5.3. Персональна інформація користувача може бути надана представникам державної влади. Але виключно на підставах чинного законодавства.

5.4. У разі втрати або розголошення персональної інформації користувача, Адміністрація Сайту зобов'язується проінформувати про це користувача.

5.5. Адміністрація Сайту зобов'язується вжити всіх можливих заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувача від протизаконного або випадкового доступу, пошкодження, знищення, блокування та інших протиправних дій з боку третіх осіб.

5.6. Адміністрація Сайту застосовує всі можливі заходи з метою запобігання збиткам і інших негативних наслідків, які можуть бути викликані втратою або розголошенням персональної інформації користувача.

6. ПРО ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач погоджується що зобов'язаний:

6.1.1. Надавати достовірну інформацію про свої персональні дані, які можуть знадобитися для надання послуг Сайту.

6.1.2. Оновлювати та доповнювати надані персональні відомості, якщо вони мінялися.

6.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:

6.2.1. Використовувати інформацію, яка була надана користувачем, виключно з метою, обумовлених п.4 положень даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити надійне зберігання інформації, запобігти її розголосу без отримання на те дозволу з боку користувача в письмовій формі, не продавати, не обмінювати, не допускати опублікування або розголошення іншим чином персональної інформації (даних), наданих Користувачем. Крім випадків, передбачених пунктами 5.2 та 5.3 цієї політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення і збереження конфіденційності персональної інформації (даних), наданих Користувачем.

6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються користувача, відразу з моменту отримання звернення або запиту від нього (або від законного представника користувача, в тому числі органу з контролю за захистом персональних даних).

7. ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Якщо Адміністрація Сайту не виконала зобов'язання, взяті на себе, вона несе повну відповідальність за відшкодування шкоди, заподіяної Користувачеві в зв'язку незаконним використанням його персональної інформації.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційних даних користувача, Адміністрація не несе відповідальності, якщо ці дані:

7.2.1. Стали публічно доступні раніше;

7.2.2. Отримані від третіх осіб до того, як були отримані представниками Адміністрації цього Сайту;

7.2.3. Розголошена з дозволу користувача або його законного представника.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ВИНИКАЮЧИХ МІЖ СТОРОНАМИ

8.1. До того, як звертатися до суду з позовом, з метою вирішення спору між Користувачем і Адміністрацією Сторони зобов'язуються передати претензії в письмовому вигляді і надати письмове пропозиція про врегулювання спору.

8.2. Одержувач претензії повинен протягом 30 (тридцяти) календарних днів з цього моменту письмово повідомити заявника про результат розгляду претензії.

8.3. Якщо угода між сторонами не вдалося досягти і спір не був вирішений, він (суперечка) передається в суд де розглядається в установленому законом порядку.

8.4. З положеннями Політики конфіденційності і відносин, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, застосовуються норми чинного законодавства.

9. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни в положення даної Політики конфіденційності без отримання на те згоди з боку користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в дію лише з моменту її розміщення на сайті даного Сайту (якщо інше не зазначено в новій редакції Політики конфіденційності).

9.3. Всі питання і пропозиції щодо цієї Політики конфіденційності можуть направлятися через відповідний розділ сайту даного Сайту.

9.4. Діючі положення Політики конфіденційності розміщені на веб-сайті Сайту.

Потрібна допомога?